Strona główna
EN|PL
Raporty badawcze
Prezentacje badawcze

Warunki korzystania

Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Wszelkie dane dostępne w portalu mają charakter edukacyjno-informacyjny i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715). Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną ani firmą doradztwa finansowego, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji.

AlgoExe Marcin Orchel logo